Vårdfilosofi

Röntgen

Hos oss på Hälleforsnäs tandhälsovård står du som patient i centrum. Viktigt för oss är kvalitet, noggrannhet och personlig service. Som engagerade vårdgivare vill vi att du skall få en egen uppfattning och kunskap kring din munhälsa och hur du som en del av teamet kan bidra till friska tänder. Vi har som mål att informera och utbilda dig om de vanliga munsjukdomarna och hur dessa med vardagliga rutiner kan förebyggas.

Bebis

Vi ser det också som vår skyldighet att informera om olika behandlingsalternativ när tänderna är skadade. Vår bestämda uppfattning är att vår egen tandsubstans aldrig kan ersättas av något material, men att det finns olika alternativ om skadan redan är skedd. A och O inom modern tandvård är att vi inom tandvårdsteamet klarar av att förmedla en helhetsbild och en långsiktig plan hur du som patient kan hålla dina tänder friska.

Tandläkarstol

Vi står för

  • Social, odontologisk och medicinsk kompetens
  • Kvalitet
  • Öppenhet
  • Humor och glädje
  • Service
  • Empati